Privacy

Uw privacy is belangrijk en wordt door ons beschermd.

Deze website is eigendom van Bodybow Healthcare BV

Zeelandhaven 2, 3433 PL Nieuwegein. (op het terrein van Active Ants)
Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 30249617 te Utrecht
B.T.W.-nummer is NL.820142700B.01

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver  noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij
- uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
- uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
- artikelen die u koopt

Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren.
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Cookies
Wij gebruiken cookies. Dit zijn gewoon kleine tekstbestanden. Uw computer ontvangt onze cookies wanneer uw onze webshop bezoekt. Dankzij cookies hoeft u niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden, als u bij ons terugkomt.
Door cookies zien we ook hoe u onze webshop gebruikt en wat we nog kunnen verbeteren. Verder gebruiken we cookies voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld het versturen van een nieuwsbrief als u op onze webshop uw gegevens heeft ingevuld. Uiteraard delen we uw informatie niet met derden.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. Uitzonderingen zijn de relaties met CS-cart  voor de beveiliging van de e-mail gegevens en Sisow die uw betaalgegevens controleert en beveiligd.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Betaalgegevens worden worden via Buckaroo en Interpay verstuurd
Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site , u kunt dit nagaan door na te gaan of de regel begint met https i.p.v. http, de toevoeging s geeft aan dat dit een beveiligde server is. Dit gebeurt trouwens niet tijdens uw bezoek, maar alleen tijdens  een evt. bestelling van producten, waarbij u gegevens moet invoeren. De communicatie via onze website naar Interspire is speciaal beveiligd. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.


Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen
- Per email: klantenservice@bodybow.nl 
- Per telefoon: 030-6043552
- Per fax: 030-6035657
- Per brief: Zeelandhaven 2, 3433 PL Nieuwegein.

Over communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt.

Tot de volgende instanties/adressen kunt u zich wenden wanneer u geen geadresseerd reclamedrukwerk, commerciële telefoontjes of e-mails (meer) wenst te ontvangen:
- Drukwerk: DMSA, Antwoordnummer 666, 1000 TL Amsterdam
- Telefoon: 0800-0224666
- E-mail: www.e-mps.org/nl

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.

  • Recente zoekopdrachten
  • Naqi5
  • crosstape1
  • curetape44
  • togu101